Muut palvelut

Verenpaineen mittaus

Verenpaine mitataan 2-3 kertaa luotettavan tuloksen varmistamiseksi. Asiakkaan on hyvä tulla odottelemaan jo 5-10 minuuttia ennen vastaanottoa, jotta verenpaine ehtii tasaantua ennen mittausta. Verenpainetta kohottavia aineita mm. kofeiinia (kahvi, tee) ja nikotiinia (tupakkatuotteet) sekä raskasta liikuntaa on syytä välttää vähintään 30 minuuttia ennen mittausta.

Mittauksen hinta on 3 euroa.

Lääkkeiden kotiinkuljetus

Kuljetamme tarvittaessa asiakkaidemme lääkkeet kotiin apteekin lähialueella erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Normaalisti kuljetamme 15 kilometrin päähän, mutta erikseen sovittaessa voimme kuljettaa kauemmaksikin.  Kuljetuksen hinta on 10 euroa. 

Mikäli samaan osoitteeseen tai lähekkäin asuville kuljetetaan useammille henkilöille, palvelumaksu jaetaan. 

Tiliasiakkuus

Tiliasiakkuus helpottaa apteekkiasiointia erityisesti silloin, kun lääkkeiden hakemisesta huolehtivat asiakkaan omaiset tai esimerkiksi kotisairaanhoidon työntekijät. Tiliasiakkaiden ostot laskutetaan kerran kuukaudessa, tarvittaessa laskut voidaan lähettää myös tiliasiakkaan omaiselle.

Tiliasiakkaaksi liitytään täyttämällä tiliasiakkuuslomake tai antamalla muutoin tarvittavat tiedot. Laskut voidaan maksaa myös suoramaksuna, jota varten tarvitaan oma valtakirja. Täytetyn valtakirjan voit toimittaa joka suoraan tilipankkiisi tai apteekkiimme.


Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä, eikä niitä tule hävittää kotitalousjätteen mukana tai kaataa viemäriin. Otamme kotitalouksilta maksutta vastaan lääkejätteitä, jotka toimitamme edelleen asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Lue lisää tästä