Lääkejätteet

Lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

 • Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn.

 • Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Kun lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, niitä ei voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

 • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota lääkejätekeräyksen yhteydessä vastaan muita jätteitä, kuten käyttämättä jääneet aurinkovoiteet, hiuslakkapullot, paristot.

Palauta lääkejäte näin:

 • Poista lääkepakkauksista henkilötiedot, kuten ohjetarrat

 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä pussissa.

 • Poista tabletit ja kapselit ulkopakkauksistaan (purkki, laatikko). Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa liuskoistaan.

 • Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan omien lajitteluohjeistustensa mukaisesti.

 • Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet ravintolisät kuten vitamiinivalmisteet eivät ole lääkejätettä ja voit hävittää ne kodin sekajätteiden mukana.

 • Taita käytetyt lääkelaastarit kaksin kerroin liimapinta sisäänpäin ja palauta yhdessä tablettien ja kapselien kanssa.

 • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä pussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.

 • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.

 • Palauta ruiskut ja neulat erillään muista lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään pulloon tai lasipurkkiin.

 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.