Osteoporoosin ehkäisyssä ensisijaista aktiivinen liikkuminen ja hyvä ravitsemus

Osteoporoosissa luun tiheys ja laatu ovat heikentyneet siinä määrin, että se altistaa murtumille. Hyvä ravitsemus ja riittävä liikunta ovat tärkeitä osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa. 

Osteoporoosin oireet

Osteoporoosin ensimmäinen oire on yleensä luunmurtuma ja siihen liittyvä kipu. Nikamamurtumat eivät puolestaan läheskään aina ole kivuliaita, vaan ne voidaan todeta sattumalta tai huomata esimerkiksi pituuden lyhentymisenä. Onkin tärkeää muistaa, että osteoporoosi ei aina oireile näkyvästi.

Osteoporoosin riskitekijät

Osteoporoosin riskitekijöitä ovat ikääntyminen ja eri sairaudet lääkehoitoineen. Osteoporoosi on yleisempää naisilla, mutta sitä tavataan myös miehillä ja kaikissa ikäryhmissä.

Osteoporoosin ehkäisy

Osteoporoosin ehkäisyssä ensisijaista on aktiivinen liikkuminen ja erityisesti iäkkäillä kunnollinen ravitsemus. Riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti on tärkeää. Myös tupakoinnin lopettaminen kannattaa. Kaatumisen riskiä voi vähentää lihasvoima-, liikkuvuus ja tasapainoharjoituksilla.

Lääkehoito

Lääkehoidon tarve ja kesto ovat yksilöllisiä, ja ne määräytyvät potilaan murtumariskin perusteella. Lääkehoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin ja iäkkäisiin, jotka saavat luunmurtumia monin verroin useammin kuin muut.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Kalsium + D-vitamiinivalmisteita