Asiakkaiden juoksuttamista(ko?)

( 28.04.2017 )

Keskiviikkona 26.4. Ylen pääuutislähetyksessä taivasteltiin, kuinka hallituksen uudet säästöpäätökset juoksuttavat asiakkaita apteekissa. Uutisesta välittyi kuva siitä, kuinka ylimieliset päättäjät ovat jälleen keksineet uuden tavan hankaloittaa palkkaansa maksavien kansalaisten elämää.

Uutisoinnin taustalla oli se, että tämän vuoden alusta alkaen myös peruskorvattavien lääkkeiden toimitusvälejä ryhdyttiin laskeskelemaan, eli apteekki saa toimittaa uuden lääke-erän vasta, kun aiemmin toimitetut lääkkeet on reseptiin merkityn annosohjeen mukaan käytetty lähes loppuun. Tähän saakka tätä käytäntöä on noudatettu ainoastaan erityiskorvattavien lääkkeiden kohdalla.

Peruskorvattavia reseptilääkkeitä ovat esim. yleisesti käytettävät särky-, allergia ja vatsalääkkeet, joten muutos toi runsaasti uusia käyttäjiä toimitusvälilaskennan piiriin. On kuitenkin huomattava, että laskentaan sisältyy kolmen viikon joustoaika silloin, kun edellisellä kerralla lääkkeitä on toimitettu kolmen kuukauden tarve. Eli uuden lääke-erän voi hakea kun kolmen kuukauden lääkkeistä on vielä kolmen viikon tarve jäljellä. Aiemmin tuo joustoaika on ollut kaksi viikkoa. Mikäli lääkkeitä on hankittu lyhyemmälle ajalle, myös joustoaika lyhenee.

Omassa apteekissani en ole huomannut muutoksen aiheuttaneen kovin kummoisia ongelmia. Ylen uutisen syvin huoli kohdistui monisairaisiin vanhuksiin, joilla on paljon lääkkeitä käytössään. Kolmen viikon joustoaika on kuitenkin sen verran pitkä, että mahdolliset ylimääräiset lääkkeenhakureissut onnistuvat yleensä ilman suurempaa vaivaa, koska kylillä on muutenkin silloin tällöin poikettava esim. elintarvikeostoksilla. Ja kiitos maamme tiheän apteekkiverkoston, apteekin löytää yleensä sieltä mistä ruokakaupankin ja palvelukin on pääsääntöisesti nopeaa. Lisäksi huomattava osa paljon lääkkeitä käyttävistä vanhuksista on kotisairaanhoidon piirissä, ja näin ollen lääkkeet tuodaan kotiin normaalikäyntien yhteydessä.

Yli tuhat euroa pakkaukselta maksavia lääkkeitä saa nyt toimittaa enintään yhden kuukauden annoksen kerrallaan, kuitenkin vähintään pienimmän pakkauksen. Tämä muutos koskettaa hyvin suppeaa joukkoa, vaikka uutisoinnista voisi muuta päätellä. Asiakasraporttien mukaan meillä on vuoden aikana asioinut 11 tämän ryhmän lääkkeitä käyttävää henkilöä. Näistäkin osalla käytettävä lääke on sellainen, että pieninkin pakkaus kestää kauemmin kuin kuukauden. Ongelmia tulee lähinnä tilanteissa, joissa kallista lääkettä käyttävä henkilö lähtee kuukautta pidemmäksi aikaa ulkomaille. Luultavasti tuohonkin löytyy jokin järkevä ratkaisu.

Tässä kuvatuilla toimenpiteillä pyritään vähentämään lääkehävikkiä, joka tehtyjen tutkimusten mukaan on huomattava. Myös meidän apteekkimme on ollut mukana asiaa käsitelleessä tutkimuksessa. Lääkettä voi jäädä käyttämättä esimerkiksi lääkitysmuutoksen, sivuvaikutuksen, tarpeen päättymisen tai potilaan menehtymisen vuoksi. Lisäksi lääkkeitä saattaa tulla hankittua tarpeettomasti, jos muistin kanssa on ongelmia. Tähänkin asiaan törmäämme toistuvasti. Tuon tuostakin omaiset kiikuttavat meille hävitettäväksi useita muovikassillisia käyttämättömiä lääkkeitä poisnukkuneen läheisensä jäämistöistä.

Hävitykseen päättyvistä lääkkeistä on osuutensa maksanut niin asiakas kuin Kelakin, mutta hyötyä niistä ei koidu kenellekään. Näin ollen hävikin pienentäminen on järkevää, eikä apteekkaria ja lääketeollisuutta lukuun ottamatta kukaan häviä rahallisesti, päinvastoin. Tätä kritisoivilta toimittajilta odotan ideoita siitä, miten muuten vastaava yhteiskunnalle ja tavalliselle kansalaiselle koituva rahallinen hyöty olisi mahdollista saavuttaa yhtä pienillä haittavaikutuksilla.

Vaikka en aina olekaan hallituksen ratkaisuista samaa mieltä, niin viimeaikainen poliittinen uutisointi vaikuttaa välillä tarkoitushakuiselta, kehuja ei liiemmin heru. Asioiden voimakas ajaminen on hutilointia, lisäselvitysten teko päätöskyvyttömyyttä, säästäminen vähäväkisten kyykyttämistä ja säästämättä jättäminen kestävyysvajeen unohtamista. Taustalla lienevät pääministerin ja median tulehtuneet välit. Faktoihin olisi toimittajienkin silti hyvä perehtyä. 

- Jari Lampila