Kiitos

( 11.07.2014 )

Suomi on hyvä maa asua ja elää. Näin ei ole ollut aina. Vielä ennen sotia maamme oli takapajuinen agraarivaltio ja esim. Baltian maat olivat elintasonsa puolesta Suomea selvästi edellä. Sotien jälkeen osat vähitellen vaihtuivat. Tänään maamme sijoittuu poikkeuksetta maailman kärkeen, kun vertaillaan eri maiden erinomaisuutta asuinpaikkana. Saavutus on suorastaan käsittämätön, kun otetaan huomioon tilanne, josta nousu nykyiseen olotilaan aloitettiin: takana hävitty sota, taakkana jättimäiset sotakorvaukset, pulaa lähes kaikesta jne. Hyvinvointimme taustalla on vaikea taistelu maamme itsenäisyyden puolesta ja sotavuosien jälkeinen sinnikäs ponnistelu köyhyydestä vaurauteen.

Saavutuksen arvon ymmärtää katsomalla menneiden vuosien ohella myös ympärilleen. Niin monia maailmankolkkia riivaavat köyhyys, räikeä eriarvoisuus, turvattomuus ja sodat. Jos haluaa omin silmin nähdä ja kokea toisenlaista maailmaa, ei välttämättä tarvitse lähteä edes kovin kauas, pelkkä vierailu rajantakaisessa Karjalassa riittää. Voimme todeta, että Suomi on varsinainen lintukoto tässä levottomassa maailmassa siitäkin huolimatta, että erilaisia ongelmia ja epäkohtia toki on. Kun miettii meitä edeltäneiden sukupolvien saavutuksia, tulee eittämättä mieleen yksi nöyrä sana: Kiitos.

Tämän päivän maailma ei aina suosi hyvinvointimme perustan rakentajia. Palvelut karkaavat tiskeiltä verkkoon ja keskustoista automarketalueille. Jäljelle jääneistä tiskipalveluista monet on hinnoiteltu reippaasti ylöspäin. Ei ole ihme, jos autottomat ja tietokoneettomat ikäihmiset toisinaan tuntevat itsensä toisen luokan kansalaisiksi. Money talks eli raha puhuu, henkilökohtaisen palvelun tuottaminen on kallista, niinpä olemme hyvää kyytiä siirtymässä kohti itsepalveluyhteiskuntaa samalla kun monet ovat ilman työtä. Näinkö me edeltäviä sukupolvia kiitämme?

On maailmassa sentään vielä yksi paikka, joka on lähellä, jossa palvellaan ja jossa kaikenikäiset voivat tuntea itsensä tervetulleiksi ja arvokkaiksi: Apteekit. Tekniikka on apteekeissakin kehittynyt huimasti, reseptit ovat suurelta osin sähköisiä, mutta asiakkaan ei edelleenkään tarvitse palvella itse itseään eikä neuvonnasta tarvitse erikseen maksaa vaikka tiskin takana hyörivät yliopistokoulutuksen saaneet ammattilaiset. Apteekkiasioinnista asiakas selviää ilman autoa ja tietokonetta yhtä helposti kuin ennenkin.

Siispä tervetuloa palveltavaksi, te kunnioitetut ikäihmiset. Ja nuoremmatkin. 

- Jari Lampila