Käypää itselääkitystä

( 13.07.2016 )

Käypä hoito-suosituksia alettiin laatia vuonna 1994 erikoislääkäriyhdistysten ja lääkäriseura Duodecimin yhteishankkeena. Suosituksilla, jotka perustuvat parhaaseen saatavilla tutkimusnäyttöön, pyritään parempaan ja tasalaatuisempaan hoitoon. Suosituksia on laadittu yli sadasta kansanterveydellisesti merkittävästä aiheesta ja ne on suunnattu ensisijaisesti lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille.

Tänä keväänä julkaistiin Käypä hoito – suositus itselääkityksestä. Tämä suositus, joka maailmanmitassakin on ainutlaatuinen, pyrkii ohjaamaan ilman reseptiä saatavilla olevien lääkkeiden käyttöä siten, että ne ovat osa turvallista ja vaikuttavaa hoitoa. Suosituksessa annetaan ohjeita muun muassa päänsäryn, äkillisen selkäkivun, allergiaoireiden, yskän ja muiden yleisten vaivojen itselääkitykseen. Kaikkiin mahdollisiin itse hoidettaviin vaivoihin ei oteta kantaa, mutta yleisimmät ja merkittävimmät suositus kattaa hyvin.

Suositus ei enimmäkseen tarjoa mitään mullistavaa uutta, mutta se täsmentää ja yhtenäistää hoitokäytäntöjä, joten apteekeissa se tullaan käymään tarkasti läpi, niin mekin teemme. Ohjeistus sisältää myös käsiteltyjen vaivojen lääkkeettömät hoidot.

Apteekeilla on hyvän itselääkityksen toteutuksessa keskeinen rooli. Pelkän kirjallisen ohjeistuksen orjallinen noudattaminen ei riitä, vaan on otettava huomioon asiakkaan tilanne, sairaudet ja mahdolliset yliherkkyydet.  Tarvittaessa on varmistettava itsehoitolääkkeen yhteensopivuus asiakkaan muun lääkityksen kanssa. Tämä vaatii ammattitaitoa ja sitä apteekista löytyy. Nykyisellä sähköisen reseptin aikakaudella käytössä olevien lääkkeiden tiedot löytyvät helposti silloinkin, kun ne on toimitettu toisesta apteekista.

Julkista terveydenhuoltoa kuormitetaan merkittävästi myös sellaisilla vaivoilla, jotka eivät välttämättä vaatisi lääkärissä käyntiä. Oikein toteutetulla itsehoidolla voidaan tarpeettomia lääkärikäyntejä vähentää. Hoitosuosituksen keskeisimmistä osista on laadittu myös helppolukuiset potilasversiot.

Uudet ohjeistukset auttavat apteekkeja osallistumaan entistäkin täysipainoisemmin sote-talkoisiin. Erittäin merkittävä apteekin panos on jo nyt. Viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan apteekkien antama neuvonta tuo perusterveydenhuoltoon noin miljardin euron säästöt vuosittain. Mutta parantamisen varaa löytyy silti aina.

Linkki hoitosuosituksen potilasversioihin

- Jari Lampila
captcha Reload Image
Kirjoita kuvan merkit tähän *

Älä täytä tätä kenttää