Milloin voin hakea reseptilääkkeitäni lisää?

Kelan korvaamia reseptilääkkeitä voi hakea uuden erän, kun edellisellä toimituskerralla ostetut lääkkeet on käytetty lähes loppuun. Lääkkeiden riitävyys lasketaan reseptiin merkityn annostusohjeen perusteella. Lääkkeen mahdollisesti muuttunut annostus otetaan huomioon. 

Aivan lopussa lääkkeiden ei kuitenkaan tarvitse olla. Kela joustaa toimitusajoissa seuraavasti: 

Edellisellä kerralla 
toimitettu lääkkeitä

Joustoaika

3 kuukaudeksi 3 viikkoa
2 kuukaudeksi  2 viikkoa
1 kuukaudeksi 1 viikko

Jos tarvitset lääkkeitä aiemmin kuin joustoajat sallivat esim. ulkomaanmatkan vuoksi, on sinun maksettava lääkkeiden hinta ensin kokonaan ja haettava korvausta jälkikäteen Kelasta.

Takaisin >>