Sähköinen resepti

Kaikki reseptit määrätään nyt sähköisesti. Paperi- tai puhelinreseptejä määrätään ainoastaan poikkeustilanteissa.

Sähköiset reseptit tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen. Reseptisi säilyy reseptikeskuksessa 2,5 vuotta. Resepti on voimassa 2 vuotta määräämispäivästä. Poikkeuksen tekevät pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat PKV-lääkkeet ja huumausainelääkkeet, joiden reseptit ovat edelleen voimassa vain yhden vuoden.

Voit hakea reseptisi mistä tahansa apteekista. Kela-kortti ei ole enää pakollinen apteekeissa vaan voit noutaa lääkkeesi näyttämällä Kela-kortin sijaan myös lääkärin antamaa potilasohjetta tai henkilöllisyystodistusta, joiden perusteella apteekin farmaseutti hakee reseptisi reseptikeskuksesta. eReseptejä noudettaessa apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti.

Lääkkeen voi noutaa myös joku muu sinun puolestasi.  Hänellä on oltava mukana potilasohje tai Kela-korttisi. Näillä hän osoittaa sen, että hänellä on oikeus hakea lääkkeesi apteekista.

Lääkepakkaukseen tulostuu tiedot sähköisestä reseptistä. Sieltä voit tarkistaa reseptin voimassaoloajan ja reseptissä jäljellä olevan määrän. Sähköisen reseptin voit uusia terveydenhuollosta tai apteekista. Voit katsella omia Reseptikeskuksessa olevia tietoja osoitteessa www.kanta.fi.

Takaisin >>